Seleccioneu la pàgina

Inicia una sessió

Contacta'ns

Si tens qualsevol dubte omple el formulari

11 + 12 =

La comunicació enviada quedarà incorporada a un fitxer del qual és responsable Carlota Iglesias . Aquesta comunicació s'utilitzarà exclusivament per tractar les seves dades per atendre la seva sol·licitud, sempre de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i demés normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals sobre protecció de dades. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació.

En qualsevol moment vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i oposició, i, si s'escau, la limitació i cancel·lació , comunicant-ho per escrit, indicant les seves dades personals a rosselló 332 entresol 2n 08025, Barcelona o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a parellesvives@gmail.com.